Sứ mệnh
KẾT NỐI VÀ MANG ĐẾN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ VÀ UY TÍN TẠO RA CHUỖI GIÁ TRỊ KHÉP KÍN CHO KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, SẢN XUẤT
Tầm nhìn
TRỞ THÀNH 1 TRONG 10 NHÀ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MRO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VỚI CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ TIÊU HAO, DỤNG CỤ CƠ KHÍ CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC
Giá trị cốt lõi
UY TÍN – TỐC ĐỘ – TÔN TRỌNG – TRÁCH NHIỆM
Logo  Slogan
Logo Mro Việt Nam - Dụng cụ điện cầm tay Hàn Quốc
Liên hệ